Privacy en cookiebeleid

Privacy

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag Welten Groep alleen persoonsgegevens verzamelen als deze een specifiek doel dienen. Gegevens die je actief aan ons verstrekt, door het achterlaten van je gegevens of het uploaden van je CV, gebruiken wij alleen om je in contact te brengen met onze recruiters.

Toestemming

Bij het verstrekken van informatie geef je toestemming voor het verwerken van je (persoons)gegevens door Welten Groep. Je mag Welten Groep, met inachtneming van redelijke tussenpozen, vragen of en welke gegevens van jou door Welten Groep worden verwerkt. Welten Groep zal je gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

De wetgeving verplicht Welten Groep om de gegevensverwerking goed te beveiligen. Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Welten Groep bewaart je (persoons)gegevens alleen zo lang als noodzakelijk, zoals de wet dat voorschrijft.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken functionele cookies om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren en analytics cookies om het websitegebruik te analyseren. De gegevens, zoals je gebruikersvoorkeuren, je IP-adres of de internetbrowser die je gebruikt, worden door Welten Groep anoniem verwerkt.