De op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld. Welten Groep aanvaart geen aansprakelijkheid voor onvolledige of incorrecte informatie of voor het niet correct functioneren van deze website. We doen ons best om misbruik te voorkomen, maar zijn niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van onze website via Internet worden verzonden. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor virussen of voor inhoud, gebruik of het functioneren van websites die met deze website zijn verbonden.

De inhoud van onze website, waaronder onze teksten, foto’s, logo’s en namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van onze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website op te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te verspreiden, dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welten Groep.

Welten Groep mag deze disclaimer eenzijdig wijzigen. We raden je daarom aan om deze disclaimer regelmatig te raadplegen. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 10 november 2017.